Κάθε μοναδική δημιουργία της VOY JEWELLERY συνοδεύεται από  εγγύηση (Guarantee) που περιλαμβάνει φωτογραφία του κοσμήματος και πλήρη αναφορά των χαρακτηριστικών του, όπως ενδεικτικά το είδος μετάλλου, το είδος πολύτιμου λίθου, το βάρος - κοπή - καθαρότητα πολύτιμου λίθου κ.α.

Η VOY JEWELLERY πιστοποιεί ότι τα διαχρονικά κοσμήματα της κατά την αγορά τους είναι σε άριστη κατάσταση και εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία τους εφ' όρου ζωής.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο την ποιότητα του κοσμήματος και των πολύτιμων λίθων και περιλαμβάνει τη συνήθη φθορά τους και όχι τυχόν βλάβη οφειλόμενη σε κακή μεταχείριση.

Κάθε προσθήκη ή αντικατάσταση των μερών των κοσμημάτων με άλλα που δεν έχουν κατασκευαστεί / τοποθετηθεί / εφαρμοστεί από την VOY JEWELLERY θα καθιστά αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη την εγγύηση.

Δημιουργίες που αποκτήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή εκτός της επίσημης ιστοσελίδα της VOY JEWELLERY, δεν καταλαμβάνονται από την εγγύηση και δεν θεωρούνται αυθεντικές δημιουργίες της VOY JEWELLERY.